Izmene i dopune dnevnog reda skupštine grada

Sremska Mitrovica – Nakon sednice Gradskog veća grada Sremske Mitrovice, održane u petak, 25. aprila, predložene su izmene i dopune dnevnog reda 24. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica koja će se održati u sredu, 30. aprila, i to:

1. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama,
2. Predlog odluke o izmenama odluke o gradskoj plaži,
3. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o javnoj rasveti,
4. Izmene programa poslovanja JKP “Vodovod” za 2014. godinu,
5. Izmene programa poslovanja JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica za 2014. godinu,
6. Program poslovanja i finansijski plan PU “Pčelica” za 2014. godinu,
7. Predlog programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
8. Izveštaj o poslovanju preduzeća za održavanje ulica i puteva “Sirmijumput” D.O.O. Sremska Mitrovica za 2013. godinu,
9. Predlog odluke o raspodeli dobiti JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica.

You May Also Like