Koje sve revolucionarne novine donosi prednacrt građanskog zakonika koji će biti gotov do kraja meseca.

GEJ

ŽENA i muškarac koji žive u vanbračnoj zajednici imaju prava i dužnosti kao i supružnici koji su venčani, a zajednica lica istog pola uređuje se posebnim zakonom.

Ovako glasi jedan od članova prednacrta Građanskog zakonika u delu koji se odnosi na porodične odnose. Njime se prvi put u domaćem zakonodavstvu pominje mogućnost da lica istog pola žive zajedno!

Osim ove revolucionarne novine, Zakonik donosi niz sasvim novih predloga: izjednačavanje crkvenog i građanskog braka, ozakonjenje surogat majke, zabranu fizičkog kažnjavanja dece, uvođenje alimentacionog fonda, preciziranje bračnog ugovora, liberalizaciju usvojenja kad su u pitanju stranci… Tu su i značajne novine u opštem delu, kao što su ozakonjenje eutanazije, zabrana kloniranja ljudskih bića ili zabrana primene biomedicinskih tehnika radi izbora pola deteta.

Država i opštine će ubuduće, ako taj član prođe, morati da finansijskim, poreskim i socijalnim merama podstiču natalitet, a majka koja je rodila troje dece imaće pravo na mesečnu „demografsku nadoknadu“ do punoletstva trećeg deteta. Deca su, generalno, zaštićena daleko više nego pre, pa se, između ostalog, zabranjuje svako zlostavljanje, a naročito fizičko kažnjavanje. Zakonodavac decidno navodi: „Roditelji ne smeju fizički kažnjavati dete i dužni su da ga štite od takvih postupaka drugih. Dete koje je sposobno da formira mišljenje ima pravo i da ga slobodno izrazi o stvarima koje ga se tiču, i tom mišljenju se mora posvetiti dužna pažnja.“

Roditelj koji je vlasnik stana ili kuće u kojoj porodica živi više ne sme da je proda ili optereti bez pisane saglasnosti drugog supružnika sve dok i najmlađe dete ne postane punoletno.

Kod nasilja u porodici, osim dosadašnjih mera kao što su zabrana približavanja ili iseljenje nasilnika iz stana, zakonodavac sad predviđa i mogućnost useljenja žrtava u stan bez obzira na to što je nasilnik njegov vlasnik.

Prednacrtom je predviđeno da će brak moći da se zaključuje u svečanom građanskom ili verskom obliku, što znači da bi sudbonosno „da“ pred matičarem i pred sveštenikom bili izjednačeni. Brak može da se poništi, između ostalog, i kada je na njegovo zaključenje supružnik pristao u zabludi o ličnosti drugog supružnika ili o nekoj njegovoj bitnoj osobini. Kao bitne osobine navode se: trajna, opasna ili teška bolest, polna nemoć, seksualna orijentacija, rodni identitet, bremenitost žene od drugog muškarca, nečasno zanimanje…

Članom koji kaže da je „majka deteta žena koja ga je rodila, izuzev rađanja za drugog“ uvodi se u našu zemlju pojam surogat majke. Ona ne sme to raditi za novčanu nagradu, ali joj troškovi održavanja trudnoće i rađanja mogu biti nadoknađeni. Ugovor o rađanju za drugog može biti zaključen između surogat majke i supružnika odnosno vanbračnih partnera koji će gajiti dete samo ako između para ne može doći do začeća prirodnim putem ili uz pomoć biomedicinskih pomagala, ili ako bi se tako prenele teške nasledne bolesti na dete. Ugovor se sklapa pred notarom.

You may also like