Dopuna Konkursa za upis polaznika u Centar za osnovnu obuku

Sremska Mitrovica – Konkurs za upis 480 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku, objavljen 10. marta 2014. godine dopunjuje se u delu koji se odnosi na potrebnu dokumentaciju, tako što kandidati koji srednju školu završavanju u školskoj 2013/2014 godini uz prijavu podnose i uverenje (potvrdu) o pohađanju završne godine srednje škole, s tim što ti kandidati dužni da svedočanstvo i diplomu o završenoj srednjoj školi dostave do 30. juna 2014. godine.

Prijava na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljvanja ove dopune Konkursa, policijskim stanicama po mestu prebivališta kandidata.

Od svih prijavljenih kandidata sa teritorije opštine grada Sremske Mitrovice na obuku će biti primljeno 30 polaznika, od ukupno 480 koliko ih je predviđeno konkursom.

Svi zainteresovani prijavu na konkurs za prijem u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova, u trajanju od godinu dana mogu podići na portirnici Policijske stanice u ulici Svetog Dimitrija.

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u skladu sa zakonom, u Ministarstvu unutrašnjih poslova u svojstvu pripravnika za policijskog službenika u policijskoj upravi za koju je konkurisao.
Takođe svaki polaznik koji završi obuku obavezuje se da po zasnivanju radnog odnosa, ostane na radu najmanje tri godine u policijskoj upravi.

You May Also Like