Dodatni rok za polaganje male mature

Sremska Mitrovica – Ove godine malu maturu će polagati svi učenici, u junskom roku će to biti 16., 17. i 18. juna, a za oko 800 učenika sa područja koja su bila ugrožena poplavama polaganje je omogućeno u avgustovskom roku, izjavio je za medije pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević.

On je, takođe, rekao da će u svim školama koje su pretrpele štete od poplava, na vreme, 1. septembra početi nova školska godina.

Antonijević je istakao da je najveći broj učenika, njih 740, kojima je omogućeno polaganje male mature u avgustu iz Obrenovca, dok su ostali iz Krupnja, Paraćina i još nekoliko najugroženijih mesta.

Ukoliko su spremni oni mogu da polažu malu maturu i u junu, a u školama u koje su trenutno razmešteni organizovana je pripremna nastava za polaganje mature, objanio je on.

Antonijević je istakao da će učenicima sa ugroženih područja, s obzirom da će malu maturu polagati u avgustu, biti omogućen afirmativan upis u srednje škole, što znači da će moći da se upišu u željenu školu.

U opštini Sremska Mitrovica 715 osmaka ove godine polaže ispite za upis u srednju školu.

You May Also Like