Sremska Mitrovica – Spremate se za putovanje u inostranstvo, a još uvek niste sredili putne isprave? Podsećanja radi, za put u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu dovoljno je da posedujete samo važeću biometrijsku ličnu kartu, dok za odlazak u druge države neophodan vam je pasoš.

Koja dokumenta su potrebna za dobijanje pasosa?

Za izdavanje biometrijskog pasoša za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, odnosno u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

– važeću ličnu kartu
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci
– pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni
– nije obavezno, ali se po želji podnosioca zahteva može priložiti i fotografija veličine 50h50mm („an fas“, na jednobojnoj sivoj pozadini);
– druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva – ukoliko za to postoji potreba ( npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je pri venčanju promenjeno prezime, i dr.);
– dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;
– za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

pasoss

pasosss

*Napomena: Građani koji poseduju biometrijsku ličnu kartu prilažu, uz ličnu kartu, samo prethodni pasoš i dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša.

Možda Vam se svidi i