Da li moramo da overavamo ugovore kod notara?

Sremska Mitrovica – Građani kojima je potrebno overavanje nekog dokumenta ili sastavljanje istog ne moraju ići kod notara, oni svoje papire mogu izvaditi na mestima gde su to i do sada radili, a to su sud ili opština.

crnogorski-notari-ne-zele-da-snize-cijene-usluga-kazu-ne-isplati-im-se-slika-68882_7

Javni beležnici u Srbiji je osmišljen projekat kako bi rasteretio sudove i opštine ali i građanima skratio rokove za mnoga pitanja, kao i da im donese veću pravnu sigurnost kada je reč o kupoprodaji.

Overe, punomoćja, imovinski sporovi, ugovori o hipoteci i o prodaji nekretnina, ugovori o doživotnom izdržavanju, sve su to poslovi kojih će sudovi biti rasterećeni, ali neće prestati da rade i ove poslove.

Prema uredbama Zakona postoji mogućnost i da sudovi prebace ostavinski postupak na notara, ali oni građani koji to žele ili kojima je to jeftinije mogu i dalje da svoje dokumente overavaju i vade u opštini ili u sudu!

(Telegraf.rs)

You May Also Like