Sremska Mitrovica – Svim građanima koji su ugroženi i pogođeni poplavama a imaju kredite i obaveze da vrate dugove bankama mogu da računaju na olakšice i predah, koje su već najavile mnoge banke.

Broj finasijskih kuća koji ih nude raste iz dana u dan i verovatno će se uskoro kompletan finasiski sektor pridružiti. Udruženje bankarskih klijenara „Efektiva“ pozvalo je banke da klijentima koji su pretrpeli štete odobre moratorijum od bar šest meseci. Za sada su ih poslušali Erste banka, AIK banka, Komercijalna i Kredi Agrikol banka. Pored moratorijuma banke ugroženim klijentima nude i brojne druge olakšice.

AIK banka je klijentima koji imaju prebivalište i imovinu na pogođenim područjima ponudula odgodu od šest meseci. U tom periodu klijent neće morati da plaća rate, a ni kamatu za gotovinske, potrošačke, auto i stambene kredite. Olakšica važi i za sve zajmove date poljoprivrednim gazdinstvima. Pored toga na šest meseci su odloženi i obračuni rata po kreditnim karticama, dozvoljenom minusu kao i kamate na prekoračenja po računu.

Erste banka je pripremila olakšice kako za klijente iz područja ugroženih poplavama tako i za zaposlene kod poslodavaca koji su zbog poplava morali da obustave redovne poslove i poslovanje. Klijentima se nudi polugodišnji moratorijum, a u tom priodu neće plaćati rate i kamate kao i kod drugih banaka. Obuhvaćeni su gotovinski zajmovi, stambeni, oni za refinansiranje, potrošački, za automobile a ponuda važi i za druge zajmove koje je stanovništvo dobijalo. Klijenti koji imaju obaveze vezane za kreditne kartice mogu ih iz refinansirati gotovinskim zajmom i to bez naknade. Za njih, takođe, važi šestomesečni moratorijum pod istim uslovima. Klijenti kojima dozvoljeno prekoračenje po računu ističe do 30.novembra ove godine biće odobren novi minus bez naknade i bez obzira da li su ispunili važeće obaveze. Posebne pogodnosti su predviđene za štediše banke. Lica sa ugroženih područja mogu da podignu depozite pre isteka oročenja a dobiće pripadajuću kamatu do tog datuma. Zahtevi se mogu podneti bilo kojoj filijali Erste banke a tačan datum početka primanja zahteva klijenti će moći da vide na sajtu banke. Oni koji iz bilo kog razloga ne mogu da dođu u Banku treba da pozovu telefonom bilo koju filijalu kako bi saznali koje korake treba da preduzmu u narednom periodu. Erste banka planira da u narednom periodu razvije poseban program namenjen sanaciji oštećenih objekata.

Komercijalna banka svim klijentima sa postradalih područja, koji prijave štetu, omogućuje reprogram kreditnih obaveza te refinansiranje za kartice i minuse. Konkretno banka nudi produženje roka vraćanja za 24 meseca i grejs period od 12 meseci. Takođe, poljoprivrednicima se nudi grejs period od 12 meseci i isti rok za reporgram. U ovoj banci smatraju da bi bilo najbolje da se olakšice za stamebne zajmove naprave u saradnji sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stamebnih kredita.

Inteza banka takođe priprema program olakšica. Kredi Agrikol banka je prva krenula sa olašicama, a to je moratorijum od tri i šest meseci.

Možda Vam se svidi i