Sremska Mitrovica – Ako ne izmirite porez na vreme ili uplatite iznos manji od onog koji su vam poreznici odredili, računajte da ćete morati da platite kaznu.

Kazna je u visini 50 odsto utvrđenog iznosa poreza, ali ne manje od 50.000 dinara. To znači, ako plaćate porez na imovinu 8.000 i zakasnite sa uplatom poslednje rate, jer vam, recimo, kasni zarada, plaćate kaznu od 50.000 dinara. Uz to, obračunava se i zatezna kamata koja trenutno iznosi 18,5 odsto na godišnjem nivou.

Ovo je jedno od novih rešenja predviđeno izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je parlament usvojio u četvrtak. Poreznici će imati i potpuniju sliku o tome ko od nas i koliko plaća obaveze. Svaki legalan kanal finansijskih tokova obaveštavaće poreske kontrolore o prilivima na naše račune ili plaćanju naših obaveza prema državi.

Izmenama zakona biće omogućeno da umesto inspektora sa fakultetskim diplomama poreske kontrole rade i kontrolori sa srednjom stručnom spremom.

Možda Vam se svidi i