Sremska Mitrovica – Građani i preduzeća koji nisu platili porez već posle 35 dana kašnjenja mogu da očekuju oduzimanje imovine ili blokiranje računa u banci.

Novi Zakon o poreskom postupku predvideo je rok od 30 dana u kojem poreznici moraju poslati opomenu za neplaćen porez, plus pet dana za reklamaciju. Takvo pravilo će, za razliku od starih propisa, poreznicima dati pravo da krenu u prinudnu naplatu već posle 35 dana od momenta kada je porez trebalo platiti.

U novi zakon uveden je rok u kojem Poreska uprava mora poslati opomenu za plaćanje poreskog duga.

Takvo pravilo poreznike sada obavezuje da u prinudnu naplatu krenu već po isteku roka i vremena predviđenog za izjašnjenje dužnika.

Prinudna naplata može značiti blokiranja računa dužnika u banci ili oduzimanje imovine koju poreznici kasnije prodaju. Poreznici preduzećima mogu zapleniti i potraživanja, odnosno prihode koje dužnik dobija od svojih kupaca.

Novi zakon predviđa i mogućnost plaćanja poreskog duga na rate, najduže do 24 meseca, uz mogućnost odlaganja plaćanja u prvih godinu dana. U tom slučaju, iznos najmanje mesečne rate ne može biti niži od polovine iznosa najveće rate.

Možda Vam se svidi i