Sremska Mitrovica – Građani i preduzeća koji nisu platili porez već posle 35 dana kašnjenja mogu da očekuju oduzimanje imovine ili blokiranje računa u banci.

Novi Zakon o poreskom postupku predvideo je rok od 30 dana u kojem poreznici moraju poslati opomenu za neplaćen porez, plus pet dana za reklamaciju. Takvo pravilo će, za razliku od starih propisa, poreznicima dati pravo da krenu u prinudnu naplatu već posle 35 dana od momenta kada je porez trebalo platiti.

U novi zakon uveden je rok u kojem Poreska uprava mora poslati opomenu za plaćanje poreskog duga.

Takvo pravilo poreznike sada obavezuje da u prinudnu naplatu krenu već po isteku roka i vremena predviđenog za izjašnjenje dužnika.

Prinudna naplata može značiti blokiranja računa dužnika u banci ili oduzimanje imovine koju poreznici kasnije prodaju. Poreznici preduzećima mogu zapleniti i potraživanja, odnosno prihode koje dužnik dobija od svojih kupaca.

Novi zakon predviđa i mogućnost plaćanja poreskog duga na rate, najduže do 24 meseca, uz mogućnost odlaganja plaćanja u prvih godinu dana. U tom slučaju, iznos najmanje mesečne rate ne može biti niži od polovine iznosa najveće rate.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik