Advokati ne odustaju od štrajka

Sremska Mitrovica – Zbog spornog Zakona o javnom beležništvu, oko 80 advokata – članova Advokatske komore u Sremskoj Mitrovici, nastavlja sa štrajkom, tvrdeći da Ministarstvo pravde nema sluha za njihove zahteve.

advokati-u-strajku-od-srede

Advokati su udruženi u svom stavu, štrajk će nastaviti sve dok im se ne vrati pravo na sačinjavanje ugovara, koje im je oduzeto stupanjem na snagu Zakona o javnom beležništvu.

Zbog štrajka koji traje od 17. septembra, pravosuđu u Srbiji onemogućen je rad. Niko ne zastupa ni pred jednim sudom, niti na glavnim pretresima, niti na ročištima. Svi glavni pretresi i ročišta su odlažena do dogovora sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom pravde.

Predstavnici komore traže ocenu ustavnosti donetih zakona i da se iz procedure povuče i novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, jer tvrde da njegov nacrt takođe stavlja advokatsku profesiju u nezavidan položaj.
Kako su naveli, taj zakon zadire u advokaturu, jer izjednačava javne beležnike i advokate i “ne sme biti donet po hitnom postupku”.

Advokatska komora Vojvodine je na današnjoj Konferenciji advokata članova te komore podržala odluku o protestu s obustavom rada na celoj teritoriji Srbije.

U Beogradu će sutra biti održan Kongres advokata Srbije, a tema skupa biće “Nezavisnost i ustavni položaj advokatske profesije u Srbiji”

Prema najavi Advokatske komore Srbije (AKS), koja je organizator, na Kongresu će kao gosti učestvovati predsednici i predstavnici Saveta advokatskih komora Evrope, Međunarodne unije advokata, kao i advokatskih komora članica EU i zemalja u regionu.

Beogradski advokati obustavili su rad 10. septembra, a advokati iz cele Srbije pridružili su im se 17. septembra.

Tri glavna zahteva koje potpisuje AKS su:
1. NOTARI: Izmene Zakona o javnim beležnicima i pratećeg seta zakona, takve da se minimalnim izmenama, bez narušavanja suštine uvedenog javno-beležničkog sistema, uvede mogućnost sastavljanja ugovora od strane advokata, a potom overe od strane notara. Nemamo ništa protiv notara, naprotiv, samo se borimo za zaštitu ustavnog poretka i slobodu građana Srbije da prilikom sastavljanja ugovora izaberu ko će ih zastupati.
2. POREZI: Izmene propisa iz oblasti poreske politike, sa ciljem da svako plati porez srazmerno dobiti koju ostvaruje. Advokati nisu protiv plaćanja poreza, kako se to lažno prikazuje u javnosti! Advokati se zalažu da oni, kao i svi drugi, plaćaju poreze, ali da oporezivanje bude srazmerno ostvarenim prihodima svakog advokata, a ne da se paušalne osnovice podižu preko noći za 200% i 300%.
3. SMENA MINISTRA PRAVDE: Drskost, arogancija, nekompetentnost, te ponižavajući odnos prema advokaturi od strane Nikole Selakovića nezapamćeni su u istoriji Srbije. Komunikacija postavljanjem ultimatuma i pretnje krivičnim progonom diskvalifikuju mladog ministra da pregovara sa predstavnicima više vekova stare profesije.

You May Also Like