Anketa i informisanje roditelja o HPV infekcijama

Sremska Mitrovica – Tokom prošle nedelje u svakoj osnovnoj školi u Vojvodini, kao i svim osnovnim školama na teritoriji grada Sremska Mitrovica, sprovedena je anonimna anketa i informisanje roditelja/staratelja o preporučenoj imunizaciji protiv HPV infekcija u okviru programa “Prevencija HPV infekcija kod devojčica školskog uzrasta u AP Vojvodini”.

Sve devojčice uzrasta petog razreda od svojih razrednih starešina dobile su svoj primerak ankete u zapečaćenim kovertama, koje su nakon izjašnjavanja roditelja/staratelja isto tako zapečaćene vraćale. Kakvi su odgovori i mišljenje roditelja o ovoj temi za sada nepoznato je razrednim starešinama, kao i direktorima škola, jer se koverte sa anketama neotvorene šalju Zavodu za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Prema rečima jedne od majki ova anketa ju je poprilično iznenadila i zatekla i da bi odgovorila na postavljena pitanja, kaže da bi prethodno morala dobro da razmisli.

Opšti cilj Programa je prevencija HPV infekcija (infekcija humanim papiloma virusom) kod devojčica školskog uzrasta putem povećanja znanja zdravstvenih radnika i roditelja/staratelja o preporučenoj imunizaciji protiv HPV infekcije.

Na osnovu dobijenih rezultata sagledaće se potreba za uvođenjem preporučene imunizacije protiv Humanih papiloma virusa (HPV) i predložiti Pokrajinskoj vladi donošenje posebnog programa zdravstvene zaštite koji će za cilj imati sprovođenje preporučene imunizacije protiv HPV u narednom periodu.

Humani papiloma virus (HPV) infekcija

Humani papiloma virusi su grupa DNK virusa i svi su vrlo infektivni (zarazni). To su jedini virusi koji u organizmu ljudi i životinja mogu dovesti do nekontrolisane proliferacije tkiva, tj. do tumorskog rasta, usled DNK mutacija. Većina infekcija ovim virusom nije opasna po život (ili bar to do danas nije poznato). Humani papiloma virusi stvaraju epitelne tumore kože i sluznica. Veoma su uporni i otporni na razne lekove.

Manifestacije infekcije humanim papiloma virusima mogu se klasifikovati kao: latentne (bez simptoma), subkliničke (slabo izražene) ili kliničke (vidljive), a mogu biti različitih lokalizacija i izgleda.
Neki od tipova ovog virusa uzrokuju rak grlića materice, ali i anusa, vagine i spoljašnjih polnih organa žene (vulva). Isti virusi, mada ređe, mogu da budu odgovorni i za kancer penisa, a kod osoba koje upražnjavaju genitalno-oralni seks i za rak usne šupljine i glasnih žica. Maligna transformacija je uglavnom primećena kod osoba sa genitalnim bradavicama, kada se one ponavljaju, kao i kod pacijenata sa poremećajem imuniteta.

You May Also Like