Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica u četvrtak, 24. juna održalo je sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 26. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za utorak, 29. jun i to:

1. Izveštaj o preduzetim merama i aktivnostima na zaštiti i spasavanju stanovništva i materijalnih dobara na teritoriji grada Sremska Mitrovica u uslovima vanredne situacije zbog nastupanja elementarne nepogode – poplave u maju mesecu 2014. godine,

2. Izmene programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica“ za 2014. godinu,

3. Izmene programa poslovanja za 2014. godinu „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,

4. Izmene i dopune programa poslovanja PU „2Pčelica“ za 2014. godinu sa izmenom finansijskog plana.

You may also like