U Jarku nezadovoljni zbog plaćanja samodoprinosa

Sremska Mitrovica – Stanovnici Jarka nezadovoljni Odlukom o uvođenju samodoprinosa na području Mesne zajednice Jarak uputili molbu predsedniku mesne zajednice Draganu Mandić za sazivanje Saveta Mesne zajednice kako bi se diskutovalo o mogućnostima ukidanja samodoprinosa.

Odluka o uvođenju samodoprinosa u vremenskom period od 2012. do 2016. godine naišla je na neodobravanje od strane stanovnika Jarka, koji su pokrenuli peticiju protiv njegovog uvođenja.

Predsednik Mesne zajednice Dragan Mandić rekao je da je u narednom period planirano održavanje sastanka Saveta mesne zajednice na kojoj će jedna od tačaka dnevnog reda biti upravo diskusija o plaćanju samodoprinosa.

“Za sada osim molbe za održavanje sastanka i peticije na kojoj ima maksimalno 50 potpisa, ništa se ne radi po ovom pitanju. Pominju se razne malverzacije oko uvođenja samodoprinosa, ali s obzirom da kada je doneta Uredba o tome ja nisam bio predsednik zajednice, zaista ne bih znao zbog čega se ovo pitanje sada poteže, s tim da se već godinama samodoprinos redovno plaća”, rekao je Mandić.

Obavezu plaćanja samodoprinosa imaju samo zaposleni meštani Jarak, ali ne i poljoprivrednici, a prikupljenim sredstvima planira se finansiranje radova na Domu kulture, održavanje puteva, kao i nastavak radova na kanalizacionoj mreži.

You May Also Like