Planirani radovi i ulaganja za ovu godinu

Sremska Mitrovica – Sremska Mitrovica je jedan do gradova koji iz sredstava loklane samouprave dosta ulaže u svoj Dom zdravlja. Godinama je kupovana oprema i radilo se na poboljšanju usluga. U ovoj godini su takođe za Dom zdravlja namenjena značajna sredstava, rekao je za radio Ozon, Željko Novaković, načelnik Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine.

Od sredstava za rad, u toku godine planirna je kupovina jednog CTG aparata koji je izuzetna bitan za praćenje ploda za vreme trudnoće, kupovina jednog ultrazvučnog aparata, dva automobila za patronažu kao i jedno sanitetsko vozilo. Od tekućih manjih investicija, planirana je kupovina niza EKG aparata kao i svega onog što je neophodno za svakodnevni rad i život doma zdravlja, rekao je Novaković

Doktor Milan Lataković, direktor Doma zdravlja Sremske Mitrovice najavio je i ulaganja, i radove koji će se u toku ove godine obavljati u okviru zdravstvenih ustanova na teritoriji opštine grada Sremske Mitrovice.
“Pre svega akcenat će biti na stručnom usavršavanju i specijalizaciji mlađeg kadra, kao izuzetno bitnog faktora u radu svih zdravstvenih ustanova. Od dobre ideje koja je nasleđene iz ranijeg perioda, a tiče se adaptiranja i sređivanja ambulanti mogu da kažem da smo za ovu godinu planirali početak i završetak radova na ambulanti u Bešenovu, stavljanje ambulante u Šašincima pod krov, ali na novoj lokaciji, adaptiranje ambulante u Zasavici I kao i ambulante u Čalmi”, rekao je Lataković.

You May Also Like