Sremska Mitrovica – Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija izjavio je da bi tokom januara 2014. godine Vlada Srbije trebala da predloži novi zakon o zaštiti porošača. Po njegovim rečima novi zakon sadrži jake mehanizme i instrumente zaštite potrošača i za razliku od prethodnog treba zaista da štiti potrošače, ali da ni na jedan način ne šteti ni trgovcima, piše Blic.

Pored usklađivanja domaćih sa potrošačkim propisima u EU, novim Zakonom o zaštiti potrošača teži se uspostavljanju delotvornijeg mehanizma sprovođenja Zakona, jačanje državnog institucionalnog okvira politike potrošača, novi instrumenti zaštite potrošača u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, osnaživanje udruženja potrošača, kao i formiranje posebnog sektora koji će se baviti isključivo zaštitom potrošača vraćanjem nadležnosti tržišnoj inspekciji.

U Sremskoj Mitrovici postoji “Centar za edukaciju i zaštitu potrošača”, ali kako je organizacija volonterskog karaktera postojanje se svodi više na papir. Pored informacija koje se mogu naći na internetu sa adresom kancelarije i kontakt telefonom, ukoliko bi otišli na datu adresu zasigurno ne bi našli ono što se tražili, kancelarija za rad organizacije ne postoji i nikakvih naznaka za njeno otvaranje za sada nema. Međutim na broj telefona koji stoji u informacija za organizaciju dobili smo gospođu Biljanu Ubiparip koja je osnovala ovu organizaciju u želji da pomogne potrošačima, ali zbog okolnosti u kojim sa našla i nemogućnosti da posveti vreme organizaciji, kao i nedostatak izvora finansiranja organizacija stagnira i nije u mogućnosti da osim savetima malobrojnima koji su su je kontaktirali pomogne.

Prava potrošača u brojkama:

2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
14 dana – imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od trgovca koji se pojavio na vašim vratima
15 dana – rok u kome trgovac mora da odgovari na reklamaciju
30 dana – rok u kome je trgovac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

You may also like