Sremska Mitrovica – Iduće zasedanje Skupštine grada Sremska Mitrovica održaće se u utorak, 25. februara 2014. godine, u sali I Skupštine grada Sremska Mitrovica, sa početkom u 10:00 časova.

Na dnevnom redu 22. sednice Skupštine grada, naći će se, između ostalog:

1. Predlog odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći – subvencije deci, učenicima i studentima sa teritorije grada Sremska Mitrovica
2. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima
3. Program poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“ za 2014. godinu
4. Izbori i imenovanja

You may also like