Sremska Mitrovica – Komunalna policija nastavlja akciju „I ti si odgovoran za red u gradu“ koja je u završnoj fazi. Još uvek se radi na edukaciji građana. Na autobuskim stajalištima su postavljeni plakati na kojima su definisane kaznene odredbe, mesta na kojima je dozvoljeno lepljenje reklamnog materijala, pismena i usmena upozorenja kao i apeli da građani lepe plakate na mestima predviđenim za to.

– Nakon što očiste izlepljena autobuska stajališta, komunalni policajci u nekoliko navrata vrše kontrolu istih, rekao je načelnik Komunalne policije Miroslav Jokić. – U toku jučerašnjeg dana, dodao je, bilo je nekoliko prijava od strane građana za nepropisno lepljenje plakata. Komunalna policija je reagovala odmah, izricanjem pismenog upozorenja tim licima da u određenom vremenskom periodu uklone plakate da bi izbegli novčane kazne. Upozorena lica su pristupila po naređenju komunalnog policajca.

Direkcija za izgradnju grada Sremske Mitrovice zajedno sa Turističkom organizacijom postavila je 4 nove oglasne table i na taj način obezbedili građanima još prostora za lepljenje plakata.

You may also like