Sremska Mitrovica – Prema izveštaju Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode u protekla četiri meseca 2013. godine u Vojvodini je zabeležen zabrinjavajuće velik broj slučajeva staradanja ptica grabljivica.

Ukupno je pronađeno čak sedam mrtvih orlova belorepana (Haliaetus albicilla), od kojih je pet otrovano.

Dodatno, jedan je verovatno odstreljen i jedan je stradao od udara struje na niskonaponskom dalekovodu. Pored slučajeva trovanja krupnih orlova, beleženo je i stradanje drugih ptica grabljivica. Ukupno je nađeno osam otrovanih mišara (Buteo buteo) i tri eje močvarice (Circus aeruginosus). Svi pronađeni primerci upućeni su na analizu u Instutu za veterinu Novi Sad. O ovoj pojavi je obaveštena inspekcija sa ciljem pronalaženja i kažnjavanja počinilaca. Sve navedene vrste su strogo zaštićene.
Odštetna cena za ubijanje belorepana iznosi 400.000 dinara, a za eje i mišara 160.000 dinara.Navedeni slučajevi zabeleženi su u atarima naselja Đurđevo, Kupinovo, Gardinovci, Susek, Bačko Petrovo Selo, Silbaš, Kovilj, Krčedin i Karađorđevo. Nažalost bilansu nastradalih ptica ovde nije kraj. Krajem aprila tokom obilaska terena i u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica pronađene su nastradale ptice grabljivice.

Na terenu su pronađene uginule jedinke sa klasičnim simptomima trovanja i sve jedinke su nađene na jednoj njivi u ataru Salaša Noćajskog. Nastradalo je po jedan primerak orla belorepana (Haliaetus albicilla), mišara (Buteo buteo) i gavrana (Corvus corax). Koliko nam je poznato ovo su prvi zvanično registrovani slučajevi stradalih jedinki u Severnoj Mačvi. Među pomenutim slučajevima, po učestalosti se izdvaja trovanje, kao izuzetno opasan faktor ugrožavanja ptica grabljivica. Osnovano se sumnja na karbo-furan, koji se pod nazivom Furadan koristi u poljoprivredi. Ovom prilikom treba naglastiti da je Furadan zabranjen u Evropskoj uniji kao izuzetno štetan i opasan. Iako je kod nas dozvoljeno njegovo ograničeno korišćenje, potrebno je to maksimalno izbegavati, ili raditi na bezbedan način, zakopavanjem u zemljište. Tako se njime kontroliše samo broj glodara a izbegava se da stradaju strogo zaštićene vrste ptica i sisara.

Treba imati u vidu da su ovi podaci samo „vrh ledenog brega“ i da je broj stradalih, a pogotovo otrovanih ptica, sigurno mnogo veći, samo što nisu sve nađene. Iz tih razloga apelujemo na poljoprivrednike da ne koriste Furadan, a sve ljubitelje prirode, lovce, ribolovce i ostale koji borave u prirodi, da ove i slične slučajeve prijavljuju. Svi pronađeni primerci upućeni su na analizu u Instutu za veterinu Novi Sad. O ovoj pojavi je obaveštena inspekcija sa ciljem pronalaženja i kažnjavanja počinilaca.

Sve navedene vrste su strogo zaštićene. Odštetna cena za ubijanje belorepana iznosi 400.000 dinara, a za eje i mišara 160.000 dinara. Navedeni slučajevi zabeleženi su u atarima naselja Đurđevo, Kupinovo, Gardinovci, Susek, Bačko Petrovo Selo, Silbaš, Kovilj, Krčedin, Karađorđevo i najnovije u Salašu Noćajskom.

Autor:
Mihajlo Stanković

You may also like