Sremska Mitrovica – Ugovorom koji je potpisalo 12 mesnih zajednica predviđeno je izdvajanje sredstava za čišćenje kanala u svrhu navodnjavanja i odvodnjavanja. Mesna zajednica Bosut je u te svrhe dobila 4.710.000 dinara.

Predsednik mesnog saveta Mesne zajednice Bosut Vasa Damnjanović je rekao da su odvojena sredstva za njihovo selo dobrodošla jer će koristiti za prevazilaženje problema koje donose vremenske neprilike. Mesna zajednica je odradila deo priprema za čićenje kanala u dužini od 6 km koji će biti povezan sa jednim velikim kanalom na kojm već postoji pumpa. Kanal koji treba da se radi imaće funkciju da dopunjava vodom postojeće kanale.

Ova sredstva zajednički su projekat Grada Sremska Mitrovica, Voda Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Projekat čišćenja kanala samo je temelj za dalje projekte, od kojih je najvažniji sistem za navodnjavanje, a koji će poljoprivrednicima doneti najveću korist. Kako je rečno, dinamika čišćenja kanala za sada ide po planu.

You may also like