Sremska Mitrovica – Poslanici Skupštine Srbije usvojili su juče izmene šest poreskih zakona koji donose novine u oporezivanju zarada i imovine, naplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, poreske olakšice za ulaganje u razvoj, prelazak na elektronsko podnošenje poreskih prijava u 2014. godini, i obavezu plaćanja akcize na biogoriva i biotečnosti.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana predviđa se smanjenje stope poreza na zarade sa 12 na 10 odsto, uz povećanje neoporezivog iznosa sa 8.776 dinara na 11.000 dinara mesečno. Istovremeno, izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje povećava se stopa PIO doprinosa sa 22 na 24 odsto. Zakonske izmene predviđaju i smanjenje efektivne poreske stope na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti sa 16 na 15 odsto, kao i širenje kruga poreskih obveznika kojima se poreska obaveza utvrđuje samooporezivanjem.

Poslanici su juče usvojili i izmene Zakona o akcizama, kojim je predviđeno uvođenje obaveze plaćanja akcize na biogoriva i biotečnosti. A cilj juče usvojenih izmena Zakona o porezima na imovinu je, prema navodima predlagača, integrisanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, koja se ukida 1. januara 2014. godine, u porez na imovinu, čiju će vrednost za poreske svrhe procenjivati lokalne samouprave. Odlučeno je i da ostaje amortizacija na stare kuće i stanove, tako da će umesto dosadašnjih 0,8 odsto ubuduće biti od nule do jedan odsto, a kolika će biti amortizacija, odlučivaće lokalne samouprave. Iako je prvobitnim predlogom bilo predviđeno da se oporezuje i zemljište površine do 10 ari, amandmanom je od oporezivanja ipak izuzeto zemljište do te površine.

Ključna izmena u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji je prelazak na elektronsko podnošenje poreskih prijava u idućoj godini. Izmenama Zakona o porezu na dobit povećava se obim poreskih olakšica za ulaganje u razvoj.

 

Izvor: Danas

 

 

You may also like