Sremska Mitrovica – Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, preduzeće “EPS Snabdevanje” je, na zahtev Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, dostavilo predlog novog računa, koji će uz doradu i sugestije Ministarstva, uskoro predstavljati novi račun za električnu energiju.

Nakon brojnih žalbi građana koje se odnose na nejasne račune za struju koje izdaje JP “Elektroprivreda Srbije“, Ministarstvo je još pre nekoliko meseci zatražilo od “EPS“-a da u najkraćem mogućem roku pošalje predlog novog izgleda računa.

U prethodnih godinu dana, Ministarstvo je više puta upozoravalo EPS da je njihova obaveza da računi koje izdaju za potrošenu električnu energiju moraju biti jasni i pregledni, kako bi svi kupci imali jasan uvid u potrošnju i kako bi im se olakšalo izmirivanje obaveza.

Unapređenje odnosa sa kupcima mora predstavlja jedan od glavnih zadataka za poslovodstvo i sve zaposlene u EPS-u u svakom trenutku, a posebno u periodu liberalizacije tržišta električne energije.

You may also like