Sremska Mitrovica – Na sednici Skupštine grada prihvaćena je odluka o osnivanju informativnog Biltena Opštine Sremska Mitrovica.

Putem ovog biltena građani će moći da se upoznaju sa aktuelnim dešavanjima i sa planovima opštine Sremska Mirovica.

Razlog odluke za  osnivanje biltena je kako kaže gradonačelnik Branislav Nedimović , potreba da se i na ovaj način periodično obaveštavaju građani Sremske Mitrovice,“postoje građani u Sremskoj Mitrovici koji ne kupuju novine, isto tako postoje građani Sremske Mitrovice koji zbog fizičko klimatskih razloga ne mogu da dobiju signal, mi njih nećemo ostaviti neobaveštene”.

Za sada se još ne zna kada će prvi  bilten biti štampan ali se zna da će on biti besplatan i da će se deliti putem mesnih kancelarija. U planu je štampanje od 15.000 do 20.000 primeraka, periodično, verovatno jednom mesečno.

Ono što je važno, kako kaže Nedimović, svi će imati priliku da se nađu u Biltenu, bili oni poziciji ili opoziciji.

Branislav Nedimović je i potvrdio da novih zapošljavanja zbog štampanja Biltena neće biti, jer postoji fiksni broj u pogledu broja zaposlenih u Opštini

.Bilten će biti isključivo rađen u okviru postejećih kapaciteta uprave, “Ja ću predložiti da se skupština formira jedno posebno telo koje će vršiti kontrolu štampanja Biltena” dodao je Branislav Nedimović.

Kada je štampanje u pitanju  to mora da ide u skladu sa zakonom o javnim nabavkama pa će mo tako i  sprovesti postupak , rekao je Nedimović.

Za ove namene predviđen je budžet od 4 miliona dinara, na godišnjem nivou.

You may also like