U Mitrovici nema virusa groznice Zapadnog Nila

Sremska Mitrovica – U okviru projekta “Detekcija virusa groznice Zapadnog Nila u populaciji komaraca na teritoriji Republike Srbije” u Republici Srbiji analizirano je 26 gradova na potencijalno prisustvo virusa groznice Zapadnog Nila.

Stručne ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, metodom slučajnog odabira u julu, a posebno u periodu od 26. do 29. jula (kada je urađeno vanredno uzorkovanje) na teritoriji Beograda, su postavile klopke za uzorkovanje komaraca na 150 lokacija. Analizom ovih uzoraka detektovano je prisustvo virusa groznice Zapadnog Nila u 43 uzorka u širem području Beograda. Na osnovu dospelih rezultata iz 26 gradova , sa analizama u julu pozitivna su 4 grada. Pored Beograda, pozitivni su Požarevac, Veliko Gradište i Slankamen. Na osnovu uzoraka zaključno sa 30. julom u Sremskoj Mitrovici nema pristustva virusa groznice Zapadnog Nila.

Virus Zapadnog Nila koji potiče od komarca je virus koji izaziva upalu mozga ili meningitis (upala obvojnica mozga i kičmene moždine). Virus Zapadnog Nila se prenosi na ljude preko ujeda inficiranog komarca. Komarac se inficira kad ujede pticu koja je zaražena virusom. Virus Zapadnog Nila se ne prenosi u direktnom kontaktu jedne osobe sa drugom putem dodira, poljupcem ili negom inficirane osobe. : Najveći broj ljudi koji su inficirani virusom Zapadnog Nila nemaju nikakve simptome ili, pre potpunog ozdravljenja, pokazuju blage znake bolesti kao što su povišena temperatura, glavobolja i bolovi u telu. Kod nekih ljudi može da se javi blagi osip ili otečene limfne žlezde. Kod nekih pojedinaca naročito starih osoba, virus Zapadnog Nila može da izazove ozbiljnu bolest koja deluje na moždano tkivo. U vrlo ozbiljnim slučajevima može da izazove stalno oštećenje živaca i da bude smrtonosna. Simptomi encefalitisa (upale mozga) se ogledaju u pojavi jake glavobolje, visoke temperature,ukočenosti vrata, konfuziji, gubitku svesti (komi) i slabosti mišića, a mogu biti smrtonosni.

You May Also Like