Sremska Mitrovica – Udruženje za pomoć zavisnicima Restart  održaće četvrtu tribinu koja se bavi problemom narkomanije i zavisnosti o drogama u Vojvodini. Trbina je zakazana za  31.maj sa početkom u 18 časova u Muzeju Srema.
Na tribini će se govoriti o prepoznavanju i suzbijanju zloupotrebe psihoaktivnih suptanci kod osnovaca i srednjoškolaca, o osvešćivanju zajednice o problemu zavisnosti i o mogućim rešenjima za izlazak iz ovog problema.
Predavači na tribini su psiholog-psihoterapeut Sanja Perković-Goga, doktor medicine Snežana Broćeta, predsednik udruženja Restart Boris Štrbac i Kristina Kostić, član udruženja Restart.

U predavačkom delu obuhvaćeno je viđenje problema iz ugla stručnih lica i iz ugla bivših zavisnika.

Učesnici tribine imaće priliku i da pogledaju kratak video sa životnim pričama bivših zavisnika.

Poseban značaj ovih tribina je razgovor i formiranje komunikacijske mreže između aktera koji su ključni za rešavanje ovog problema u lokalnoj zajednici: policija, zdravstvene institucije, organizacije za borbu protiv bolesti zavisnosti, škole, centri za socijani rad, lokalni rehabilitacioni centri, omladinske organizacije, udruženja roditelja.
Nedavna istraživanja su pokazala da je komunikacija između ovih institucija na veoma niskom nivou.

Tribine se realizuju u sklopu projekta „Neću da ignorišem, hoću da menjam“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine. Glavni cilj projekta da se kroz uključivanje svih zainteresovanih strana, osvesti zajednica o problemu zavisnosti u Vojvodini i njegovoj rešivosti tj. da se šira javnost informiše o prevenciji, problemima zavisnosti, mogućim izlazima iz problema zavisnosti i predlože rešenja i inicijative za rešavanje problema zavisnosti na lokalnom nivou.

Udruženje za pomoć zavisnicima i bivšim zavisnicima Restart je osnovan 2011. godine na inicijativu grupe uspešno rehabilitovanih i resocijalizovanih zavisnika, stručnih lica i na dobroj volji građana koji su se u svom najbližem okruženju susreli sa problemom narkomanije. Glavna delatnost udruženja su motivacija zavisnika na rehabilitaciju, prevencija narkomanije, resocijalizacija i održavanja seminara, predavanja i javnih skupova na temu bolesti zavisnosti i suzbijanje narkomanije.

You may also like