Sremska Mitrovica – Danas je u Gradskoj kući Sremske Mitrovice održana je Promotivna tribina Centra za osnovnu policijsku obuku iz Sremske Kamenice.

U saradnji sa Misijom OEBS-a u Republici Srbiji tokom 2013. godine planirano je organizovanje niza tribina sa ciljem da se pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica zainteresuju za osnovnu policijsku obuku i policijsku službu i upoznaju sa načinom konkurisanja, procesom selekcije i obukom u Centru u Sremskoj Kamenici.

“Ministarstvo unutrasnjih poslova raspisuje konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku. Iz tih razloga zeliimo da upoznamo mlade, vaše sugrađane o uslovima konkurisanja i našim ciljnim grupama”, rekla je za radio Ozon, Mirjana Puškar, načelnica centra za osnovnu policijsku obuku, glavni policijski savetnik.

Ona je dodala da na konkurs mogu da se prijave svi mladi ljudi koji su završili srednju školu, trogodišnju ili četvorogodišnju, koji su državljani Republike Srbije i koji ispunjavaju i posebne uslove za rad u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nakon godinu dana provedenih na obuci u Centru za osnovnu policijsku obuku, polaznike čeka posao na područnim upravama odakle dolaze i za koju je raspisan konkurs.

Nakon šestomesečnog pripravničkog staža polažu državni i stručni ispit i postaju policajci sa ovlašćenjima.

Na konkursu je veliki broj prijavljenih kandidata i selekcija je izuzetno stroga.

Nakon psiho – fizičkih testiranja i lekarskih pregleda u Centru formira se rang lista, nakon koje je se prima određeni broj najboljih konkurenata na rang listi. Broj primljenih polaznika zavisi od potreba područnih uprava i Ministarstva unutrašnjih poslova.

You may also like