Skupština grada

Sremska Mitrovica – Na sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, desetoj po redu, koja je održana danas, pred odbornicima su bile teme vezane za promenu ili uskladjivanje osnivačkih akata javnih preduzeća i ustanova sa novim zakonom, ali i izveštaji o radu gradskih uprava u prošloj godini.

Takodje, odlučivalo se i o uslovnom otpisu kamata, mirovanju poreskog duga, kao i o predlogu dopune odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu.

Vršilac dužnosti načelnika Gradske uprave za budžet i finasije Duško Šarošković, o otpisu kamata poreza na imovinu i drugim poreskim olakšicama, rekao je: “Danas se Skupština delklarativno izjasnila da prihvata odredbe zakona o uslovnom otpisu na poreske obaveze i mirovanje poreskog duga. To znači da će se ta prava odnositi i na izvorne prihode Grada Sremska Mitrovica”

You May Also Like