Sremska Mitrovica – Na zajedničkoj sednici Odbora Udruženja za agrar i Saveta Grupacije registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava Sremske privredne komore, održane 19. marta 2013. godine, raspravljalo se o žetvi strnina i pripremi za jesenju berbu i setvu u Sremu prošle godine, proceni štete nastale kao posledica suše na teritoriji Srema 2012. godine i primeni „Ekstrasola“ u poljoprivrednoj proizvodnji.

Za realizaciju prolećne setve i svih radova koji joj predhode, na tršištu su obezbeđene dovoljne količine osnovnih repromaterijala. Sa aspekta troškova za nabavku semena može se konstatovati da su cene semena kukuruza i suncokreta u odnosu na prošlu godinu više za oko 20%.

Cena semena šećerne repe koje obezbeđuje „Sunoko“ na istom je nivou kao predhodne godine. Cena semena soje do završetka izrade ovog materijala nije bila poznata. Cene NPK đubriva koja su korišćena u jesen 2012. godine su znatno veće u odnosu na cene đubriva u istom periodu u 2011.godini, dok su cene azotnih đubriva porasle za nešto više od 10% u odnosu isti perod prošle godine.

Cena dizela sredinom februara iznosi 160 din/l i u odnosu na isti period prošle godine, skuplje za 15%. Prema novim informacijama, očekuje se rast cene pesticida za oko 10-15% u odnosu na februar 2012.godine.Sa aspekta prodaje neophodno je naglasiti da su berzanske cene pšenice i kukuruza na berzi u Novom Sadu u padu, što će takodje imati uticaj na nivo ulaganja u setvu.

U prolećnoj setvi 2013. godine očekuje se da će doći do smanjenja površina pod kukuruzom za oko 11.610 ha (9%). Ova kultura je 2012. godine ostvarila pad prinosa u odnosu na prošlu godinu za 69 % u Sremu zbog sušne godine, koja je i pored veće cene proizvođačima donela mnogo manji finansijski rezultat.

Aridniji uslovi, problemi oko izvoza (zaraženost aflatoksinima), stagnacija stočarstva su elementi koji će verovatno uticati na smanjenje površina pod ovom kulturom.

Šećerna repa 2012. godine je kultura koja je kao i kukuruz loše podnela ovu ekstremnu sušu na sremskim poljima, postignuti su manji prinosi, za 52 % nego prošle godine (30,8 t/ha), sa nešto boljom digestijom.

Što se tiče uljarica, planira se da površine pod suncokretom budu veće za17 %, dok će pod sojom biti na prošlogodišnjem nivou. Suncokret je jaka kultura koja je u Sremu najlakše podnela ekstremnu sušu i donela solidne prinose sa dobrim finansijskim rezultatom, pa se smatra da će ove godine doći do izvesnnog povećanja površina pod ovom uljaricom, zbog bojazni da će i ova godina biti aridnija. Soja bi zbog tradicije, a i plodoreda ostala u planu na standardnim površinama za područje Srema.

You may also like