Sedam izbegličkih porodica dobilo svoje kuće

Sremska Mitrovica – Danas je 7 izbegličkih porodica sa teritorije grada Sremska Mitrovica u mitrovačkoj Gradskoj kući potpisalo sporazum sa gradom o pomoći i kupoprodajni ugovor sa vlasnicima kuća, koje su predmet pomoći.

Grad Sremska Mitrovica će kupovinom seoskih domaćinstava sa okućnicom realizovati stambeno zbrinjavanje 7 porodica. Ukupna vrednost projekta iznosi 5.670.000 dinara, u čemu je grad učestvovao sa 10 odsto, 567.000 dinara. Sredstva za kupovinu kuća obezbeđena su od strane Komesarijata za izbeglice i migracije.

slika4

Prilikom selekcije porodica koje će biti stambeno zbrinute, prednost su imale višečlane porodice i legalizovana domaćinstva. Porodice čija domaćinstva nisu bila legalizovana nisu mogle da konkurišu, pa samim tim nisu dobile mogućnost trajnog stambenog zbrinjavanja, ali će moći da konkurišu na sledećem, gde će takođe postojati određeni uslovi i bodovna selekcija.

U toku ove godine stambeno će se obezbediti još 8 porodica, što je ukupno 15 zbrinutih porodica. Jedna kuća biće kupljena u okviru humanitarne akcije „Ključ“ koju realizuje Komesarijat, u skladu sa Programom rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „Ključ“ u iznosu od 810.000 dinara. Preostalih sedam kuća biće kupljeno po osnovu „Ugovora o saradnji“ od juna ove godine.

Prema rečima načelnika gradske uprave za socijalnu zaštitu Željka Novakovića, u naredne 4 godine očekuje se i potpuno zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica sa teritorije grada Sremska Mitrovica, bilo da je pomoć u vidu kupovine kuća, u građevinskom materijalu ili u vidu neke druge aktivnosti.

You May Also Like