Savska voda čista za kupanje

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 12. juna, 2013. god. i to na tačkama uzorkovanja: Reka Sava-Gradska plaža Mala plaža, Reka Sava-Gradska plaža Početak plaže, Reka Sava-Gradska plaža Sredina plaže, Reka Sava-Gradska plaža Kraj plaže.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na navedenim lokalitetima  ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

Mole se svi sugrađani da  se u toku boravka na plaži  pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

You May Also Like