Sremska Mitrovica – Poreska uprava podsetila je danas poreske obveznike da zakonski rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu ističe u petak, 15. marta, pišu „Novosti“.

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za prethodnu godinu, dužna su da podnesu fizička lica – rezidenti, uključujući i strance – rezidente, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

Godišnji porez na dohodak građana obračunava se primenom stope od 10 odsto na poresku osnovicu – oporezivi dohodak, obveznicima čiji je dohodak za oporezivanje manji od 4.134.960 dinara.

Obveznicima koji ostvare dohodak za oporezivanje veći od 4.134.960 dinara, na poresku osnovicu preko ovog iznosa, porez će se obračunavati po stopi od 15 odsto, saopštila je Poreska uprava.

Svako fizičko lice koje ne podnese poresku prijavu ili je podnese neblagovremeno, ili je ne podnese nadležnom poreskom organu, ili u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza, biće kažnjeno za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

You may also like