Sremska Mitrovica – Elektroprivreda Srbije je najavila da će u četvrtak, 15. avgusta, početi da prima zahteve za reprogram dugovanja građana i privrede za utrošenu električnu energiju. Uslov za reprogram duga je da se izmire sve obaveze dospele posle 31. maja tekuće godine, a sav dug nastao do 31. maja moći će da se reprogramira.

Finalna akcija otplate duga na rate trajaće do kraja novembra, a u zavisnosti od iznosa dug će moći da se otplati i na više od 100 rata.

Više detalja o broju rata na koji dug mogu da otplate, građani i preduzeća mogu dobiti u distribucijama i na sajtu EPS-a.

You may also like