Sremska Mitrovica -“U narednom periodu nastavljaju se radovi,  dobrim delom iz predhodnog perioda.Nastavljaju se radovi na kanalizaciji u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici.U planu su i radovi u Sremskoj Mitrovici, konkretno na opremanju crpnih stanica fekalne kanalizacije kod Higijenskog zavoda i na Rumskoj malti, koje su tehnoliški uslov da bi kanalizacija u Laćarku radila sa punim kapacitetom“, za radio Ozon je rekao direktor Direkcije za izgradnju Grada Jovan Dobrić

Crpne stanice kao građevinski objekti su urađeni u predhodnom periodu, sada je potrebno opremiti crpne stanice opremom potrebnom za rad.Javna nabavka za crpnu stanicu na Rumskoj malti je završena, izvođač radova je Hidrosrem.Javna nabavka za lokalitet kod Higijenskog zavoda je trenutno u toku.

Trenutno je aktuelna raskrsnica ulica Zmaj Jovina, Pivarska i Vodna u Sremskoj Mitrovici, koja je trebala da bude završena, međutim zbog situcaje sa AD„Putevi“ kojima  je  krajem prošle godine  Agencija za privatizaciju poništila ugovor o privatizaciji, ovi radovi nisu završeni .

U Direkciji kažu da će ovi radovi biti završeni do kraja maja.Radovi se finansiraju sredstvima Pokrajine.

Dobrić ističe da je dosta poslova pokrenuto oko izrade projektne dokumentacije.Ova dokumentacija je vezana za rekonstrukciju i puteva u Sremskoj Mitrovici, Marselijeve ulice, VI istočne bosanske brigade, zatim kanalizacija u ulici VI istočne bosanske brigade, projekat i za izradu dve balon sale, jedna u Jarku, druga u Čalmi.Ovih dana će za ove dve balon sale biti izabran projektant.

U toku je i izrada projekta nadogradnje škole Nikola Tesla, čime će se steći uslovi da učenici ove škole koji deo nastave obavljaju u drugim školama, reše ovaj problem.

Istovremeno se otvara mogućnost rešavanja problema sa prostorijama koje su neophodne Muzičkoj školi „Petar Krančević“ Sremska Mitrovica.

U narednom biće pokrenut i postupak javne nabavke za projektovanje škole u Mačvanskoj Mitrovici, za koju je završena je preparcelizacija i urbanistički projekat.Ovaj projekat treba da bude završen do kraja godine.

Radovi na kanalizaciji u ulici VI istočne bosanske brigade, rekonstrukcija puta u ovoj ulici,  radovi nadogradnje škole Nikola Tesla su u planu da se i započnu ove godine, dok će za školu u Mačvanskoj Mitrovice biti završen projekat u ovoj godini a sredstva će se obezbediti naredne godine.

 

You may also like