Radno vreme tokom praznika

Sremska Mitrovica –Tokom predstojećih praznika u utorak 31. decembra Glavna pošta u Sremskoj Mitrovici radiće skraćeno u vremenskom periodu od 8.00 do 17:00 časova, 1., 2., 7., janura pošta neće raditi, sa izuzetkom 22112 pošte TC Roda koja će biti dežurna 2. januara i raditi od 8:00 do 17:00 časova.

Službа Hitne medicinske pomoći Domа zdrаvljа Sremskа Mitrovicа pružаće zdrаvstvene usluge 24 čаsа zа sve dаne prаznikа.

Školski dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće po uobičajenom radnom vremenu od 7:00 do 19:00 časova.

Stomatološka služba će raditi skraćeno 31. decembra, a neradni dani su 1., 2. i 7. januar.

Državne apoteke 31. rade po standardnom radnom vremenu. 1. januara dežurne apoteke biće apoteka IV kod bolnice i apoteka I na šetalištu koja će raditi u periodu od 8:00 do 14:00 časova. 7. januara dežurna apoteka će biti apoteka IV.

Što se tiče privatnih apoteka, apoteka Janković koja izdaje lekove i na recept 31. decembra će raditi skraćeno od 7:00 do 18:00 časova, 1.januara neće raditi, a 2. januara radno vreme se vraća na uobičajeno od 7:00 do 21:30 časova. Kao i ova apoteka i druge private apoteke će 31. raditi skraćeno, a sa radom se počinje već 2. januara.

Komercijalna banka, Banka Intesa kao i većina drugih banaka u Sremskoj Mitrovici 31. decembra će raditi skraćeno, a neradni dani će biti 1., 2. januar. Neradni dan je i 7. januara za Božić.

Roda marketi 31. decembra će raditi skraćeno od 8:00 do 17:00 časova, a neradni dani biće 1. i 7. januar. Idea će 31. raditi do 19:00 časova, a 6. januara skraćeno do 18:00 časova, 7. januara neće raditi. Prodajni objekti Luki 31. januara radiće do 20:00 časova, 1. i 7. januara skraćeno od 10:00 do 16:00 časova.

31. decembra uobičajeno, ili čak produženo radno vreme će imati radnici na gradskoj pijaci, a 1. i 7. decembra neće raditi.

Veliki broj butika u gradu je odlučio da i u nedelju, 29. decembra rade, a 1., 2., i 7. neće raditi.

You May Also Like