Sremska Mitrovica – Radno vreme pojedinih službi tokom Dana državnosti Republike Srbije.
POST EXPRESS

Neradni dani su 15. i 16. februar.
POŠTA
Pošta danas 15.februara ne radi. 16. februara:Redovno radno vreme subotom
AUTOBUSKA STANICA:
GTC vozi po redovnom redu vožnje.
DOM ZDRAVLJA
• Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica: Ambulanta opšte medicine III Doma zdravlja Sremska Mitrovica (Dispanzer na Savi) radi u vremenu od 07,00-14,00 časova.

• Zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće: Dispanzer za predškolsku decu Doma zdravlja Sremska Mitrovica od 07,00-20,00 časova.

• Stomatološka zdravstvena zaštita pružaće se u vremenu od 07,00-14,00 časova

• Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane praznika.Pacijenti se preuzimaju od 14.00, kada prestaje sa radom Dispanzer na Savi

APOTEKA

Celodnevno i noćno dežurstvo – apoteka u krugu bolnice radi redovno 15. i 16. februara.

Možda Vam se svidi i