Sremska Mitrovica – Prva nova dozvola za obuku vozača na teritoriji AP Vojvodine u Sremskoj Mitrovici

Prošlog petka je izdata prva dozvola za obuku kandidata za vozače, na teritoriji AP Vojvodine, auto školi “AUTOAS” Sremske Mitrovice.

U isto vreme ovo je peta auto škola koja je dobila dozvolu za nastavak obuke kandidata za vozače na teritoriji cele Republike Srbije. Prve četiri auto škole su sa teritorije grada Beograda, što znači da je ovo i prva dozvola za rad auto škole u unutrašnjosti.

Auto škola “AUTOAS” je u potpunosti ispunila sve zahteve propisane zakonom i pravilnicima za obuku kandidata za vozače AM; A1; A2; A; V i F kategorije.

Ova auto škola je i u predhodnom periodu ispunjavala propisane uslove u vezi kadrova, poslovnog prostora i vozila za V kategoriju. Kupovinom novih vozila za grupu A kategorija i izgradnjom poligona za početnu obuku u Salašu Noćajskom ispunjeni su svi uslovi za bavljenje obukom kategorijama za koje je i dobijena dozvola.

Auto škola “AUTOAS” nastavlja sa radom nakon praznika odnosno u utorak 12.novembra ove godine. Svi kandidati će nastaviti sa aktivnostima koje su prekinute 25.oktobra ove godine kada je istekla stara dozvola svim auto školama u Srbiji pa i ovoj školi.

 

as.jpg1

 

 

as11

 

Tekst: Auto AS

You may also like