Sremska Mitrovica – Ovlašćeno preduzeće za vršenje biološkog suzbijanja larvi komaraca Miva d.o.o u nedelju sa početkom u 07:00 časova izvršiće prskanje larvi komaraca na sledećim lokalitetima: reka Sava, priobalje, duž naselja, oko mosta i bara Zasavica.

Ukoliko vremenske prilike budu nepovoljnje za izvrenje, tretman će se obaviti prvog narednog dana u kome se steknu povoljni uslovi.

You may also like