Sremska Mitrovica – Na teritoriji Opštine Sremska Mitrovica, 4.maja biće obavljen Avio tretman larvi komaraca, na lokalitetima Sava, Bosut, Zasavica.Tretman obuhvata obala, kubici, izlivi i rukavci.
Tretman će biti vršen biološkim preparatom K-Stop, visoko selektivni preparat koji deluje samo na larve komaraca. Nije otrovan za čoveka, ptice, ribe, pčele i ostale korisne insekte.
Za izvršenje usluge biološkog suzbijanja larvi komaraca na teritoriji AP Vojvodine, ovlašćeno je preduzeće „Miva“ d.o.o. iz Indjije.
Ukoliko vremenske prilike budu nepovoljne za izvršenje, tretman će se obaviti prvog narednog dana u kome se steknu povoljni vremenski
uslovi.

You may also like