Sremska Mitrovica – Štand novoformirane Mreže Arhus centara Srbije postavljen je danas u centru Grada Sremske Mitrovice sa ciljem informisanja građana o značajnoj ulozi Arhus konvencije i njenoj primeni u Srbiji. Arhus konvencija je međunardno pravni document koji garantuje tri grupe prava, pravo na pravnu zaštitu, pravo na uključenost u proces donošenja odluka i pravo na informisanje. Ključnu ulogu u primeni Arhus konvencije imaju mediji jer mogu na efikasan način da informišu građane o radu institucija.Današnja akcija je u cilju motivacije i informisanja Mitrovčana.

Ovaj štand dolazi u Sremsku Mitrovicu u okiviru velike javne kampanje koju su pokrenuli Arhus centri Novi Sad, Subotica, Niš i Kragujevac. Javnu kampanju u Sremskoj Mitrovici organizuje Regionalni Arhus centar Novi Sad u okviru projekta “Arhus kampanja 2013“, koji se realizuje u saradnji sa Organizacijom za bezbednost i saradnju, OEBS, a uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Arhus kampanja u julu i avgustu mesecu organizuje se u 20 gradova u Republici Srbiji. Pored ovoga Arhus centri u gradovima svojih sedišta održavaju okrugle stolove u cilju uključivanja građana u proces implementacije Arhuske konvenicje.

 

You may also like