Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je produžio rok za dostavu dokumentacije za Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini. Pored produženja roka za dostavu dokumentacije, značajno je da je povećan procenat iznosa sredstava za podršku investicija sa 30 na 50%, kao i maksimalna visina podsticajnih sredstava.

Konkurs je otvoren od 10. marta do 30. septembra 2013. godine.

Korisnici podsticajnih sredstava mogu biti fizička lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici.
Podsticajna sredstva će se koristiti za finansiranje:
– Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije objekata za preradu mleka i nabavke opreme za preradu mleka,
– Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije objekata za preradu mesa i nabavke opreme za preradu mesa,
– Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije objekata za preradu voća i povrća i nabavke opreme za preradu voća i povrća,
– Nabavke opreme za preradu uljanih kultura (soja, uljana tikva, suncokret),
– Nabavke opreme za preradu lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja,
– Adaptaciju objekata za preradu pčelinjih proizvoda i nabavke opreme za preradu pčelinjih proizvoda.

Za realizaciju Konkursa predvidjen je ukupan iznos od 120.000.000,00 dinara. Iznos sredstava za podršku investicija po ovom Konkursu ne može biti veći od 5.000.000,00 dinara.

Izmenjen tekst konkursa možete pogledati ovde.

You may also like