Sremska Mitrovica – Najveći problem biciklista u Sremskoj Mitrovici je nepostojanje odgovarajuće biciklističke infrastrukture.

Biciklističke staze se prostiru na samo nekoliko stotina metara, a širina pojedinih saobraćajnica je toliko mala da nije moguće uskladiti tokove motornog i biciklističkog saobraćaja. Može se reći da biciklisti i nemaju svoju javnu površinu kojom se mogu bezbedno kretati.

U analizi koju je nedavno sprovela Asocijacija za bezbednost saobraćaja došlo se do iznenađujućeg rezultata da je na određenim putnim pravcima gradskih saobraćajnica udeo biciklista preko 20%. Zbog evidentno povećanog broja biciklista, kao i sve veće gustine i brzine motornog saobraćaja grad je u velikoj meri postao nepodoban kako za vožnju biciklom, tako na nekim deonicama i za vožnju motornim vozilom. Razlog tome je što je pre svega drumska infrastruktura godinama građena isključivo za motorni saobraćaj, odnosno biciklisti su bili zanemareni.

Rešenje ovako kompleksnog problema iziskuje nekoliko faza. Na početku je potrebno sprovesti odgovarajuća istraživanja i ankete među biciklistima i konsultovati biciklistička udruženja. Takođe, potrebno je upoznati se sa inostranim iskustvima gradova i regija u kojima je razvijen biciklistički saobraćaj. Na osnovu dobijenih rezultata potrebno je definisati dugoročne planove sa odgovarajućim kriterijumima i smernicama kako treba planirati i projektovati biciklističu infrastrukturu.

Pored infrastrukture takođe je potrebno raditi i na promociji biciklizma i podizanju svesti vozača kroz sprovođenje raznih vidova kampanja i akcija. Asocijacija je planirala u narednom periodu da inicira ideju odvajanja biciklističkog od pešačkog saobraćaja na savskom keju. Biciklisti bi dobili posebno uređenu i obeleženu stazu koja bi sigurno i sa turističke tačke gledanja bila izuzetno atraktivna. Osnovni cilj ove ideje je razdvajanje biciklističkog i pešačkog toka čime bi se povećala bezbednost i biciklista i pešaka.

 

 

 

You may also like