Sremska Mitrovica – U našem gradu veliki problem predstavljaju psi lutalice. Svaki građanin u nekom momentu bude ugrožen od strane nekog psa lutalice. Gradskom odlukom jasno je precizirano u čijoj je nadležnosti rešavanje problema pasa lutalica. Zoohigijenska služba je jedina obučena da vrši hvatanje pasa lutalica i napuštenih pasa sa ulica. Služba je aktivna svakog radnog dana od 06:00 do 14:00 časova, ali i po nalogu inspekcije, na teren se izlazi i posle 14:00 časova kao i vikendom.

Komunalna policija ima nadležnost da kontroliše izvođenje pasa i mačaka na javne površine, građani moraju pse da vode na povocu, a opasni psi moraju dodatno da budu zaštićeni nošenjem korpi i brnjica. Takođe, kontrolišu izvođenje pasa u određene institucije kao i puštanje pasa na plažu.

You may also like