Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici i ove godine Gradska uprava za sport, u okviru rekreativnog sporta organizuje „Radničko sporstke igre“. Takmičenja u okviru radničko sportskih igara, odžaće se u malom fudbalu, kuglanju, basketu, stonom tenisu i pikadu.

Za 11. olimpijski ciklus radničko sportskih igara u toku su prijave zainteresovanih pojedinaca, pravnih lica i udruženja građana.

Pravo nastupa imaju privredna društva, ustanove, organizacije, udruženja,poljoprivredna gazdinstva, zanatske radnje, trgovinske radnje čije sedište se nalazi na teritoriji AP Vojvodine i koji imaju zaposlena lica.

Pravo učešća imaju i delovi pravnih subjekata koji svoju delatnost obavljaju na teritoriji AP Vojvodine a sedište im se nalazi van teritorije Vojvodine, nezaposlena lica, udruženja penzionera, udruženja invalida, organizovane grupe zaposlenih putem spajanja pravnih subjekata.
Pravo nastupa imaju pojedinci stariji od 18 godina i da nisu aktivni takmičari u sportu za koji su prijavljeni.

Radničko sportske igre su uvek bile temelj razvoja rekreativnog sporta i Sportski savez je odlučan u nameri da im da širi značaj i obuhvati veći broj učesnika.

Prijave se podnose do 10.decembra u prostorijama Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija 36 ( PSC Pinki).

Bliže informacije se mogu dobiti na telefon 0640215230.

Primaju se prijave za sledeća takmičenja:
1.Liga u malom fudbalu u okviru radničko sportskih igara
2.Biznis liga u malom fudbalu 35 plus ( nastupaju samo igrači stariji od 35 godina)
3.Liga u kuglanju u okviru radničko sportskih igara. U sklopu ove lige moguć je i nastup neformalnih organizovanih grupa koje se boduju za posebnu biznis ligu u kuglanju.
4.Takmičenje u basketu
5.Takmičenje u stonom tenisu
6.Takmičeenje u pikadu.

You may also like