Sremska Mitrovica –  Tokom prošle godine završen je projekat pripreme predloga „Projekat razvoja u zemljama zapadnog Balkana“. Projekat je uradila  Standing Working Group, Regional Rural Development (Stalna radna grupa – Regionalni ruralni razvoj).
„SWG“ je radna grupa sa sedištem u Skoplju, Makedonija.


Deo projekta odnosi se na region „Drina-Sava“, u koji se uključju gradovi Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Cilj projekta je rad na izgradnji kapaciteta u regijama i podrška u prekograničnoj saradnji.

Na poziv „SWG“,  u Brčkom je 5.marta održan  sastanak gradonačelnika, načelnika i predsednika opština prekograničnog regiona  „Drina-Sava“  na kojem je razgovarano o ruralnom razvoju  i  potpisan Memorandum  o razumijevanju između Opština  koje čine ovaj  region.Projekatu saradnje u regionu Drina – Sava, pored Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine pridružio se  i Grad Sremska Mitrovica.

 

Ovaj memorandum ima za cilj da uspostavi okvir i obezbedi preduslove za buduću prekograničnu saradnju za održivi ekonomski rast u zemljama zapadnog Balkana, odnosno pristupa razvoju zasnovanom na teritoriji Abda (Area Based Development pristup)„Drina-Sava“ .
Area Based Development je inovativni pristup, definisanih ciljeva geografskih područja u prekograničnim regijama na zapadnom Balkanu koja je karakterisana njihovim specifičnim složenim razvojnim problemima.

Danas je na konferenciji za novinare u Gradskoj kući grada Sremska Mitrovica potvrđena prekogranična saradnja, pod nazivom projekat „Zelena reka“.


„Zelena reka“ uključio je u projekat, oblast Slavonije, Semberije i Srema sa Mačvom.

Realizacija  ovog projekta baziraće se na ekologiji, upravljanju otpadom, razvoju ruralnih sredina i turizma.
Da bi ovakve projekte finansirala Evropska unija potrebno je eliminisati najčešće greške u pisanju projekata za pristupne fondove EU, jer se dešavalo da zbog grešaka u dostavljenoj dokumentaciji, EU odbije projekat, rečeno je na konferenciji za štampu.

Zato je uz podršku  Delegacija Evropske unije u Srbiji i BiH, održana radionica  o najčešćim greškama prilikom izrade predloga projekata.

Radionica je održana u Banji Vrujci uz prisustvo više od 60 potencijalnih aplikanata – predstavnika različitih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz BiH i Srbije.

Ubrzo je održan i trening o upravljanju projektnim ciklusom, pisanju predloga projekata i strateško planiranje. Ovaj trening je održan od 19 – 22. marta, u  Banji Koviljači.

 

Za 28.mart je najavljen forum za traženje partnera koji će se održati uz podršku Delegacija Evropske Unije u Srbiji i BiH.
Forum za traženje partnera biće organizovan u formi sajma gdje će svim učesnicima koji se prijave kao izlagači biti obezbijeđen izložbeni prostor za  predstavljanje organizacije, institucije ili projektne ideje.Forum će se održati u Tuzli 28.marta.
Kako je rečeno na konferenciji za štampu, sve aktivnosti koje prate projekat imaju za cilj razvoj regiona, jačanje poslovnih aktivnosti u regionu, podsticaj snabdevanja u agrobiznisu i turizmu.Udruživanje u smislu zajedničkih promocija i nastupa na tržištima.

Ceo projekat finansira Evropska unija iz IPA 2 fonda za period od 2014. do 2020. godine.

You may also like