Sremska Mitrovica – Pred poljoprivrednim proizvođačima je i prolećna setva, a najzastupljenija biljna vrsta biće kukuruz.

On zahteva vrlo dobro pripremljen površinski sloj, kažu poljoprivredni stručnajci i dodaju da se prva obrada rano u proleće sastoji u stvaranju rastresitog sloja, kojim se prekida kapilarna veza sa osnovnom masom zemljišta i time smanjuje isparavanje.

Dubina predsetvene pripreme treba da bude oko 10 cm. Ravnjanje i pripremanje površinskog sloja zemljišta vrši se tanjiračama, kultivatorima ili zupčastim drljačama i valjcima.

U zavisnosti od načina i vremena osnovne obrade treba izvršiti izbor oruđa za predsetvenu pripremu zemljišta. Posebno treba obratiti pažnju na vreme izvođenja presetvene pripreme, jer suviše vlažno i neprosušeno zemljište utiče da se radom oruđa kvare fizičke osobine zemljišta, podsećaju poljoprivredni stručnjaci.

You may also like