Sremska Mitrovica – U Gradskoj upravi za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine kažu da sve porodilje koje su rodile dete, prvo po redu rođenja zaključno sa 31.12.2012. godine, a do danas nisu ostvarile pravo na roditeljski dodatak isplaćivan iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u iznosu od 30.000 dinara, mogu podneti Zahtev za ostvarivanje tog prava sa pripadajućom dokumentacijom na šalteru broj 7, Uslužnog centra grada Sremska Mitrovica u vremenskom periodu od 7:30 do 14:00 časova svakim radnim danom.

Potrebno je dostaviti fotokopiju detetovog izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopiju lične karte porodilje i fotokopiju kartice tekućeg računa banke.

Možda Vam se svidi i