Sremska Mitrovica – Poziv Ministarstva odbrane Republike Srbije za uvođenje u vojnu evidenciju.

NA OSNOVU ČLANA 15. ZAKONA O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ( Sl. glаsnik RS br. 88/09 i 95/10 ), POZIVAMO SVA LICA MUŠKOG POLA, SA TERITORIJE   OPŠTINE SREMSKA MITROVICA ROĐENA 1995. GODINE I STARIJIH GODIŠTA ( 1983 – 1994 ) KOJA IZ BILO KOJIH RAZLOGA NISU UVEDENA U VOJNU EVIDENCIJU U KALENDARSKOJ GODINI U KOJOJ SU NAVRŠILI OSAMNAEST GODINA ŽIVOTA DA SE JAVE U CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE SREMSKA MITROVICA U OPŠTINSKU KANCELARIJU   SREMSKA MITROVICA ULICA SVETOG DIMITRIJA br. 8,  I SPRAT, SOBA 1. RADI UVOĐENJA U VOJNU EVIDENCIJU.

UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU VRŠIĆE SE SVAKOG  RADNOG DANA U VREMENU OD  09.00 DO 15.00 čаsova.U PERIODU
od 04.02.2013. do 15.03.2013.godine.

REGRUT KOJI SE UVODI U VOJNU EVIDENCIJU TREBA DA PONESE :
– LIČNU KARTU ILI IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
– UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU  REPUBLIKE SRBIJE
– FOTOGRAFIJU FORMATA 3 H 3,5 cm.

– U SLUČAJU DA REGRUT KOJI TREBA DA SE UVEDE U VOJNU EVIDENCIJU NIJE U MOGUĆNOSTI DA DOĐE, DUŽAN JE DA O TOME OBAVESTI CENTAR MO I OPRAVDA SVOJ IZOSTANAK. U SLUČAJU NEOPRAVDANOG NEODAZIVANJA NA POZIV BIĆE PRIMENJENE ZAKONOM PROPISANE MERE ( Privođenje – čl. 11.  i podnošenje prekršаjne prijаve – čl. 126. Zаkonа o vojnoj, rаdnoj i mаterijаlnoj obаvezi).

– REGRUTI KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU DUŽNI SU DA SE  RADI UVOĐENJA U VOJNU EVIDENCIJU JAVE NADLEŽNOM DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE.

– OPŠTI POZIV PROIZVODI ISTO PRAVNO DEJSTVO KAO I POJEDINAČNI POZIV   ( Čаn  10. Zаkonа o vojnoj, rаdnoj i mаterijаlnoj obаvezi).

You may also like