Sremska Mitrovica – U skladu sa uputstvom o realizaciji Uredbe Vlade o energetski zaštićenom  kupcu, Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica objavila je obaveštenje da korisnici prava na dečiji dodatak (poseduju pravosnažno Rešenje Sekretarijata za društvene delatnosti o ostvarivanju prava na dečiji dodatak za mesec april), stiču status energetski zaštićenog kupca bez podnošenja zahteva, na osnovu podataka kojima raspolaže Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite, s tim  da će priložiti obavezna sledeća dokumenta:

Rešenje o ostvarivanju prava na dečiji dodatak za mesec april

Račun za utrošenu električnu energiju (za prethodni mesec) izdat od strane JP „Elektroprivreda Srbije” ili račun za utrošeni prirodni gas gde kupac ostvaruje pravo za propisane količine prirodnog gasa (za mesec: januar, februar i mart)

Tražena dokumenta se dostavljaju odmah, a najkasnije do 15. aprila, dostave ovoj Upravi – uslužni centar – šalter br 8

You may also like