Sremska Mitrovica – U toku je podnošenje zahteva za obnovu prava na dečiji dodatak, za većinu korisnika.
Rešenja o pravu na dečiji dodatak se izdaju na period od godinu dana a zahtevi za obnovu se primaju tokom cele godine.
Međutim, kako smo saznali iz Gradske uprave za predškolsko obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i omladinu, najvećem broju korisnika dečijeg dodatka rešenja ističu u novembru mesecu, pa je zbog toga trenutno i povećan broj zahteva za obnovu prava na dečiji dodatak.

Zahtevi se podnose Uslužnom centru na šalteru broj 7.

Potrebna dokumentacija:

– fotokopija lične karte za odrasle članove domaćinstva
– prihodi u prethodna tri meseca tj. potvrda o isplaćenim zaradama za prethodna tri meseca
– školske potvrde
– uverenje o nezaposlenosti
– radna i zdravstvena knjižica na uvid

You may also like