Sremska Mitrovica – Mitrovačko preduzeće AD Mitrosrem, među najvećim aktivnim dužnicima u Srbiji. Na ime poreza ovo preduzeće duguje preko 37 miliona dinara – obelodanila je Poreska uprava. Rumska tri preduzeća na ovom spisku ipak prednjače u dugovima. Borovica DOO -Transport, Ad Sremput Ruma i DOO Borovica Transport – Put PD, dugiju ukupno preko 181 milion dinara.

Poreska uprava Srbije je objavila spiskove najvećih dužnika na dan 30. juna, među kojima su aktivna pravna lica, preduzetnici, pravna lica u postupku restrukturiranja/privatizacije, pravna lica u stečaju i likvidaciji, pravna lica brisana iz registra i preduzeća kojima je oduzet PIB.

Na spisku najvećih dužnika iz Sremske Mitrovice kao aktivan poreski obveznik je samo jedno pravno lice, kao preduzetnik 3 pravna lica, u stečaju i likvidaciji 6 pravnih lica i izbrisana iz registra 3 pravna lica.

 

Na spisku najvićih dužnika u postupku restruktuiranja/privatizacije i pravnih lica kojima je oduzet PIB nema preduzeća iz Sremske Mitrovice.

Kod aktivnih poreskih obveznika i preduzetnika nema pravnih smetnji za naplatu duga dok se kod obveznika koji se nalaze u postupku restrukturiranja, ne može vršiti prinudna naplata, kod obveznika koji se nalaze u postupku stečaja dug se namiruje iz stečajne mase, kod preduzeća koja su ugašena nema ni mogućnosti da se dug naplati jer ne postoji ni poreski obveznik niti imovina kao ni kod preduzeća kojima je oduzet PIB (neka od ovih preduzeća su fantomi i perači, a nekima je PIB oduzet privremeno dok ne otklone nedostatke koje im je Poreska uprava naložila).

You may also like