Sremska Mitrovica – Mitrovčani koji su redovno izmirivali svoje poreske obaveze mogu očekivati popust od 10 % za 2013. godinu.Ova Odluka doneta je na juče održanoj Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

S obzirom da je neredovnim poreskim platišama, prema Odredbi Republike Srbije odbijena kamata, ukoliko su uplatili glavnicu do kraja januara, lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovice izašla je u susret redovnim platišama.

Građani Sremske Mitrovice koji su redovno izmirivalisvoje obaveze prema državi i redovno plaćali poreske obaveze biće nagrađeni od strane lokalne samouprave sa popustom od 10 odsto za poreske obeveze tokom 2013. godine.

You may also like